Sieci strukturalne

Firma MEDIATIGER wychodząc naprzeciw nowoczesnym rozwiązanią w dziedzinie IT zajęła się kompleksowym nowoczesnym okablowaniem bydunków. Do tego typu okablowań, należą sieci strukturalne, które  często nazywane są kręgosłupem systemów informatycznych, są niezbędne do zapewnienia właściwej transmisji sygnałów i spełniają istotną rolę w procesie przekazywania informacji.


Co to jest sieć strukturalna ?
 
Architektura logiczna systemu okablowania strukturalnego ma w miarę prostą i klarowną strukturę. Nowoczesna sieć strukturalna musi być elastyczna i dynamiczna. Wobec tego musi odpowiadać nie tylko bieżącym potrzebom, ale również dostosowywać się do najnowocześniejszych technologii. Firma, posiadająca dynamiczną sieć strukturalną nie boryka się z problemem ciągłego dostosowywania sieci np. dla nowych stanowisk pracy, wymagań użytkowników, urządzeń, sprzętu. Dobrze zaprojektowana i wykonana z zastosowaniem najnowszych technologii sieć strukturalna ułatwia rozbudowę, konfiguracje, adaptacje i modernizacje powierzchni biurowych przedsiębiorstwa.

odpowiadając na pytanie co to jest sieć strukturalna, możemy powiedzieć ....

Sieć strukturalna jest to system dedykowany dla rozwiązań w konkretnych budynkach i dla określonych systemów informatycznych, dlatego też spełnia wymagania dotyczące transmisji sygnałów telefonicznych, komputerowych, sygnalizacyjnych.
Celem tego rozwiązania jest zbudowanie systemu modularnego, pozwalającego na realizację określonej konfiguracji połączeń, na miarę aktualnych potrzeb, z możliwością dokonywania zmian konfiguracji oraz rozbudowy z użyciem takich samych elementów.
Sieć strukturalna z każdego punktu abonenckiego pozwala na dostęp do usług telefonicznych lub sieci komputerowych, a w konsekwencji na swobodne przemieszczanie personelu między stanowiskami pracy.

Wchodzące nowe, szybkie protokoły sieciowe łączą się bezpośrednio z parametrami systemów okablowania i ich możliwościami transmisyjnymi. Wszystkie proponowane przez MULTIKOM systemy okablowania oparte są na międzynarodowych i europejskich normach gwarantujących kompatybilność każdego z elementów sieci. Zastosowane normy: ISO/IEC DIS 11801, EN 50173, ANSI/TIA/EIA 568, PN-EN 50173.
 
Używane dziś powszechnie przewodowe sieci LAN umożliwiają wzajemne łączenie np. komputerów PC z wykorzystaniem do tego celu różnych typów kabli i światłowodów. Aktualnie bardzo popularne stają się sieci WLAN. WLAN to sieć lokalna zrealizowana bez użycia przewodów. Sieci tego typu wykonywane są najczęściej z wykorzystaniem fal radiowych jako medium przenoszącego sygnały ale również z użyciem podczerwieni. Są one projektowane z użyciem standardu IEEE 802.11. Do komunikacji za pomocą fal radiowych wykorzystuje się pasmo 2,4 GHz lub rzadziej 5 GHz.

Nasze wszechstronne doświadczenie pozwala nam na wykonanie systemów zarówno prostych jak i bardzo złożonych na terenie całego kraju.

Korzyści dla klienta

* Modułowość sieci
* Stabilność wymiany danych oraz możliwości zastosowania różnorodnych metod transmisji
* Standaryzacja i unifikacja rozwiązań sieciowych
* Nowoczesność i innowacyjność technologii
* Estetyka i bogate możliwości dostosowania do aranżacji pomieszczeń

Wykorzystywana technologia

Najbardziej rozpowszechnionym medium transmisyjnym używanym w sieciach strukturalnych jest kabel miedziany oraz włókno światłowodowe. Czteroparowa skrętka miedziana kategorii 5+ (100MHz) i 6 (250MHz) zapewnia szybkie i szerokopasmowe transmisje danych wewnątrz budynków. W zależności od potrzeb stosuje się kable nieekranowane (UTP) i coraz bardziej popularne kable ekranowane (FTP, SFTP). Jednomodowe bądź wielomodowe kable światłowodowe tworzą najnowszy standard szerokopasmowej transmisji danych. Najczęściej stosowane są w połączeniach budynkowych i międzybudynkowych. Zastosowanie odpowiednich komponentów i technologii jest kluczem do sprawnego i bezawaryjnego działania sieci.

Metodologia wdrażania

* Analiza potrzeb klienta
* Analiza warunków technicznych (pomiary, planowanie sieci)
* Stworzenie koncepcji rozwiązania
* Wykonanie projektu (struktura sieci, kompletacja sprzętu i wyposażenia)
* Instalacji rozwiązania
* Uruchomienie i konfiguracja
* Przeprowadzenie testów
* Wykonanie dokumentacji powykonawczej
* Szkolenie personelu
* Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Reklama

Reklama

Aktualności