Systemy alarmowe

SYSTEM ALARMOWY zwany potocznie ALARMEM  to coraz częściej jedna z niezbędnych inwestycji czy to w firmie czy domu. Systemy alarmowe możemy podzielić na dwie grupy:

- zabezpieczenie danego obiektu przed włamaniem inaczej system alarmu włamania
- zabezpieczenie danego obiektu przed pożarem inaczej system przeciwpożarowy

W systemach alarmu włamania najczęściej wykorzystuje się pasywne czujniki podczerwieni reagujące na ruch (PIR) i czujniki magnetyczne (kontaktrony) umieszczane na oknach, drzwiach, bramach garażowych (wzbudzenie czujnika powoduje alarm). System przeważnie uzbrajany/rozbrajany jest przez wpisanie na klawiaturze (manipulatorze) specjalnego kodu ustalonego przez użytkownika.

Prosty alarm składa się kilku podstawowych elementów:

- CENTRALA ALARMOWA inaczej serce i mózg systemu jest odpowiedzialna za sterowanie całym systemem. W metalowej obudowie mamy ukrytą płytę główną systemu alarmowego, akumulator oraz dodatkowe elementy jak dialer,expandery itd.

- CZUJKI są niezbędnymi elementami systemu alarmowego. To za pomocą nich zostaje wykryty ruch w pomieszczeniu i załączany alarm. Istnieje wiele typów czujek, najbardziej popularne z nich to czujki PIR (czujki które reagują na zmianę cieplną otoczenia)  oraz czujki dualne które są połączeniem dwóch systemów PIR + MW inaczej mikrofala. W czujce dualnej muszą mieć miejsce dwa zdarzenia - zmiana cieplna oraz otoczenia.

- SYGNALIZATORY optyczno-akustyczne lub akustyczne, dzielą się na dwa typy wewnętrzne i zewnętrzne. To za pomocą sygnalizatora, który generuje głośny dźwięk oraz optyczne sygnały błyskowe informując otoczenie o sytuacji wymagającej interwencji. Czas  działania sygnalizacji ograniczony jest zwykle do kilku minut i może być zaprogramowany w czasie instalacji. Sygnalizator instalowany jest na elewacji budynku w miejscu trudno dostępnym dla intruza.

- MANIPULATOR służy do komunikacji z systemem. Podstawowa funkcja to włączania i wyłączania systemu ze stanu czuwania oraz przeglądanie alarmów i usterek.

- DIALER - jest to moduł za pomocą którego zostajemy powiadomieni o załączeniu alarmu na telefon, najczęściej komórkowy.

Systemy alarmowe nie są skomplikowane w obsłudze, a zwiększają bezpieczeństwo obiektu (firma, magazyn, dom, garaż itp.).

Często dodatkowym elementem do systemu alarmu włamania jest system antynapadowy, zrealizowany w formie pilota lub ukrytego przycisku alarmowego. Klawiatury kodowe posiadają funkcję wybierania kodu "pod przymusem", która powoduje uruchomienie systemu alarmu napadu - cichy alarm, wezwanie ochrony.

Istotną grupę wśród systemów alarmowych stanowią systemy alarmów przeciwpożarowych. Najczęściej oparte są one o optyczne czujki dymu, czujki ognia oraz przyciski ręcznego powiadamiania- zgodnie z normą EN-54 nazywane Ręcznymi Ostrzegaczami Pożarowymi (w skrócie ROP). W dużych obiektach często posiadają połączenie ze strażą pożarną oraz współdziałają z innymi systemami ochrony p.poż. - automatycznymi systemami gaśniczymi (zraszacze wodne, systemy gaszenia gazem), systemy nawiewowe i oddymiania, awaryjne oświetlenie, dźwiękowy system ostrzegania (DSO) itp.

Reklama

Reklama

Aktualności